Foto

Medarbetar- eller styrelseporträtt
Miljöbilder, ex butiker eller anläggningar
Bilder på referensobjekt
Genrebilder
Bildproduktion
Bildredigering

Rörlig bild

Filmer för sociala medier
Instruktions-/utbildningsfilmer
Filmklipp på referensobjekt
Längre filmklipp för interna och externa sammanhang

Grafisk formgivning

Annonser
Trycksaker
Årsrapporter
Grafisk identitet och profil
Digitalt manér och grafik till kampanj

Webb

Hemsidor för små/mindre företag
Digital annonsering