Patia behövde hjälp med sin grafiska profil, de var bland annat inte helt nöjda med sin logga, främst färgsättningen. Jag tog fram nya färgförslag och satte om texten i ett nytt typsnitt. Jag drog även ihop texten en hel del.

Sedan tog jag fram mallar för brev, produktblad, kuvert och visitkort.

Till sist gjorde jag också en grafisk manual med info om loggan, färger, typsnitt mm.

Jag har även hjälpt dem med bildbehandling av några befintliga bilder.