Annonser för Connex/Veolia Transport

Under min tid på Connex/Veolia Transport gjorde jag en mängd annonser. I företaget ingick också ett antal egna produkter där jag fick ta fram egna grafiska profiler, därför varierade uttrycket för annonserna en del.