Attendobussen Malmö

2014 tog jag fram denna dekor för en buss tillhörande Attendos äldreboenden i Malmö. Ett krav var att illustrationen inte fick täcka över rutorna på bussen.