Annonsserie i tidningen Socionomen

Inför 2015 fick vi möjlighet att använda hela första uppslaget i Socionomen. Då bestämde vi att gå på en idé jag och en kollega länge hade velat göra – att ha en mer berättande annons. Det ställde naturligtvis höga krav på oss att komma på en ny intressant berättelse inför varje nummer. I annonserna gjorde vi en resa genom landet där vi besökte olika verksamheter inom Attendo Individ och Familj. Här gick vi ifrån den grafiska profilen eftersom det blev redaktionella annonser. Men vi hade kvar en del av maneret med illustrationer och lät vår illustratör Annelie Carlström ta fram kartor som skulle visa resan.