Spårtrafikkarta

1999 fick jag förtroendet att re-designa spårtrafikkartan för tunnelbanan. I det första steget gjorde jag den lite mjukare och lade till markeringar för biljettzonerna. Senare lade jag också till tydligare fält med zonerna bakom linjesträckningen, ett rutnät och en stationsförteckning kopplat till rutnätet. Tyvärr har jag inte kvar den senare versionen så här visas den första.