Jag hjälper Trogstam Consulting AB med inlägg på hemsidan. Jag bearbetar texter, redigerar bilder och filmklipp samt lägger upp på hemsidan.